Писателка в нощта

Аз съм момичето на мама.

Ще те обичам,

докато не спра да дишам.

Докато не се обадиш,

и полицията не дойде

за да ни раздели.


This poem was inspired by the original English song “Writer in the Dark” by Lorde.